Vermogensverlies van de motor
Zwarte rook
Blauwe rook
Hoog olieverbruik
Verdacht geluid
Olieverlies van compressor
Olieverlies van turbine
x x x x x x x
Oorzaak Oplossing
*
* * * * Verstopt luchtfilter Luchtfilter reinigen of vervangen volgens voorschrift
* * * * * Toevoer van verse lucht naar compressoor geblokkeerd Leiding reinigen of vervangen
* * * Luchtleiding tussen compressor en inlaatspruitstuk geblokkeerd Leiding reinigen of vervangen
* Inlaatspruitstuk geblokkeerd Inlaatspruitstuk schoonmaken
* Lekkage tussen luchtfilter en compressor Bouten van compressor en afdichtingen aanhalen of vervangen
* * * * * Lekkage tussen compressor en inlaatspruitstuk Bouten van compressor en afdichtingen aanhalen of vervangen
* * * * * Lekkage tussen inlaatspruitstuk en cilinderkop Bouten van compressor en afdichtingen aanhalen of vervangen
* * * * * * Vreemd voorwerp in uitlaatsysteem aan motorzijde Vreemd voorwerp verwijderen
* * * Uitlaat verstopt Uitlaatsysteem reinigen en beschadigde onderdelen vervangen
* * * Uitlaat defect, beschadigde of gebrekkige afdichtingen Pakkingen en beschadigde onderdelen vervangen
* * * Lekkage uitlaatgassen tussen turbine-inlaat en uitlaatgassspruitstuk Losse bouten aanhalen en pakkingen vervangen indien noodzakelijk
* Lekkage uitlaatgassen tussen turbine-uitlaat en uitlaatpijp Lekkage opheffen, losse bouten aanhalen en pakkingen vervangen indien noodzakelijk
* * * * Olie-overloopleiding (retour) verstopt Blokkering opheffen of leiding vervangen indien noodzakelijk
* * * * Carter ontluchting motorblok verstopt Motorblok-ontluchting reinigen
* * * * Lagers van turbo vervuild of dichtgeslibd Olie verversen en oliefilter vervangen, turbo reviseren of vervangen
* * Benzinepomp of verstuivers van diesel fout afgesteld Opnieuw afstellen of beschadigde onderdelen vervangen
* * Klepspeling onjuist Kleppen stellen
* * * * * * Versleten zuigerveren of cilindervoering Motor reviseren
* * * * * * Afzettingen op kleppen en/of zuigers Motor reviseren
* * * * * * * Sterke vervuiling van en afzetting op compressorwiel Vervuilde onderdelen reinigen
* * * * * * * Turbo beschadigd Beschadigingen van turbo inspecteren, oorzaak elimineren, turbo reviseren of evt. vervangen
* Bypassklep werkt niet Bypassklep en regeleenheid van turbo-luchtdruk inspecteren